Propecia

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Dersom du ikke har lyst eller råd til å gjennomføre en hårtransplantasjon, er det fortsatt muligheter for å gro tilbake tapt hår.

Det finnes i dag to preparater som er godkjent som behandlingsform mot hårtap. Denne artikkelen vil ta for seg den ene av de to – Propecia. Den andre, Recrea Forte, kan du lese om her.

piller

Propecia

Propecia inneholder virkestoffet finasterid. Finasterid blir klassifisert som en 5-alfareduktase hemmer. 5-alfareduktase er et enzym som omdanner testosteron til dihydrotestosteron (DHT). DHT er en av årsakene til hårtap. Ved å hemme enzymet, dannes det da mindre DHT, som igjen kan hemme hårtap. Hver tablett med Propecia inneholder 1 mg finasterid.

Propecia kom på markedet i 1997, godkjent av FDA (Food and Drugs Administration) som en behandlingsform mot hårtap.

Hvordan skaffe Propecia

For å få kjøpt Propecia må man ha resept, og det kjøpes på registreringsfritak.

Pris på Propecia

Ett års forbruk av Propecia koster ca. 5000 kroner. Men det finnes billigere alternativer. Man kan for eksempel bruke resepten sin i Sverige, hvor det koster ca. halvparten.

Et annet alternativ er å få legen til å skrive ut resept på 5 mg finasterid, i steden for 1 mg. Man må da dele opp tablettene, men det blir vesentlig billigere. 5 mg versjonen kalles Proscar (men det finnes også generiske versjoner) og brukes som behandling for godartet prostatakreft.

Bivirkninger av Propecia

I 10-års studien som nylig ble gjort ble det rapportert om 5,9% som opplevde bivirkninger i varierende grad. En del valgte å fortsette med finasterid på tross av bivirkningene på grunn av resultatene. Produsenten av Propecia, Merck, informerer om at 2% opplever bivirkninger.

Mens minoksidil og ketokonazol har milde bivirkninger som oppleves av få, er bivirkningene finasterid gir hovedgrunnen til at folk velger å ikke bruke det.

I og med Propecia må skaffes på registreringsfritak i Norge, finner man ikke pakningsvedlegg og bivirkninger i felleskatalogen. I Sverige, hvor Propecia er godkjent, finner man følgende informasjon om bivirkninger i pakningsvedlegget:

«Liksom alla läkemedel kan Propecia orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som observerats har oftast varit övergående hos de som fortsatt behandlingen eller har försvunnit då behandlingen avslutats.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):
nedsatt lust till sex
svårt att få erektion
ejakulationsproblem så som minskad mängd sädesvätska vid utlösning nedstämdhet

Ingen känd frekvens:
allergiska reaktioner, såsom hudutslag, klåda, nässelfeber och svullnad av läppar och ansikte
bröstömhet/bröstförstoring
testikelsmärta
hjärtklappning
kvarvarande erektionsproblem efter avslutad behandling
infertilitet har rapporterats bland män som tagit finasterid under en lång tid och som samtidigt hade andra riksfaktorer som kan påverka fertiliteten.
Normalisering eller förbättring av spermiekvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling med finasterid. Man har inte gjort några långtidsstudier kring finasterids effekt på mäns fertilitet”
(http://www.lakemedelsverket.se/Sok-efter…0417000061)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*